Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Spis treści

Przedstawie najważniejsze pliki konfiguracyjne do których warto zajrzeć. Znajdują się w katalogu AmiTCP:db/. Najważniejsze aspekty konfiguracji da się skonfigurować w instalatorze, uruchamianym z katalogu do którego zainstalowaliśmy AmiTCP. Po prostu go uruchamiamy, odpowiadamy na pytania standardowe, typu gdzie jest katalog z zainstalowanym AmiTCP i później mamy szereg opcji. Bierzemy Reconfigure AmiTCP jeśli chcemy zmienić parametry, które podawaliśmy podczas instalacji. Odbywa się to w taki sam sposób, a to dlatego, że nie ma graficznego programu do konfiguracji, dlatego programiści wykorzystali systemowy instalator.
rekonf
A teraz najważniejsze pliki tekstowe, w których można pogrzebać.
 • ftpusers - w tym pliku wypisane są loginy użytkowników, którzy nie mogą się logować do systemu przez ftp. Czyli lepiej się tu nie dopisywać.
 • hosts - tu znajdują się numery IP i nazwy hostów im przypisane. Takie coś a'la DNS, tyle że prywatny. Przydatne, gdy podczas wykorzystawania połączenia nie chcemy wpisywać cały czas numeru IP tylko jakąś nazwę przypisaną komputerowi. W naszym przypadku, wpisujemy numer IP i nazwę blaszaka, która ma się do niego odwoływać. Ja wpisałem 192.168.0.20 laptop.
pliki.000
 • inet.access - plik konfiguracyjny odpowiadający za dostęp do Amigi. Mechanizm podobny do iptables z Linuksa. Ustalamy jaki komputer, lub grupa komputerów identyfikowana po numerze IP, ma mieć dostęp i do jakich usług. Składnia dodawania wpisu do pliku jest następująca:
Usługa Host/Grupa_hostów Dostęp LOG
 • Usługa - tu dajemy usługę, której dostęp będzie dotyczył. Można napisać * aby reprezentować wszystkie usługi
 • Host/Grupa_hostów - wpisujemy adres komputera, którego ma dotyczyć dostęp, może to być również grupa komputerów, np. wszystkie zaczynące się numery ip na 192.168.*.*
 • Dostęp - kontrola dostępu, może być allow czyli pozwól, lub deny - zabroń.
 • LOG - zapisywanie do pliku wszystkich prób logowania się przez dany komputer do Amigi. Jeśli wpiszemy LOG dane będą zapisywane, jeśli po Dostępie nie wpiszemy nic, Amiga nie będzie zapisywać tych zdarzeń.
pliki.001
 • inetd.conf - plik konfiguracyjny Super-Server'a. Tu dodajemy nowe usługi.
pliki.002
 • interfaces - tu znajduje się konfiguracja interfejsów sieciowych. Jeśli nie wiesz co robić z tym plikiem, lepiej go nie ruszać.
 • passwd - plik konfiguracyjny użytkowników. Tu są zapisane loginy, hasła (zakodowane), numery identyfikacyjne użytkowników i grup do których należą, opisy, katalog domowy i powłoka systemowa, która ma być używana po zdalnym zalogowaniu się do systemu. Opcje wymienione są oddzielone od siebie znakiem | i są w kolejności tak jak wymieniłem.
pliki.003
 • group - tu znajdują się dane dotyczące grup użytkowników. Kolejność jest taka: nazwa grupy, hasło dla grupy (zazwyczaj nie ustawiane), numer identyfikacyjny grupy, lista użytkowników. Jeśli nie ustawiamy hasła to wstawiamy gwiazdkę. Stworzony przeze mnie użytkownik miał numer identyfikujący grupy 100, czyli należy do users. Na screenshocie poniżej pomimo że użytkownik należy do grupy, nie ma go wymienionego w linijce przedostatniej, a jednak AmiTCP działa. Ale nie ma to wielkiego znaczenia. Możemy usunąć pozostałe nie potrzbne grupy, ale trzeba się upewnić czy nie ma w nich żadnego użytkownika (patrz plik passwd).
pliki.004
 • resolv.conf - w ten plik wpisujemy adresy serwerów DNS i domeny, jeśli mamy zamiar udostępnić Internet Amidze.
pliki.005
 
DNS dodajemy w następujący sposób
dodawanie adresów dns
Wpisujemy słowo nameserver i podajemy adres DNS.


Wykorzystanie zawartości tej strony w celach komercyjnych bez zgody autora jest zabronione.
Jeśli wykorzystujesz zawartość tej strony w swoich artykułach, podaj jako źródło adres URI tej strony. Google+
Creative Commons License