Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Spis treści

 
Zaczynamy od sterownika. Po rozpakowaniu przerzucamy do katalogu Devs: odpowiednią wersję dla naszego procesora w Amidze. Tak więc jeśli mamy A600 to kopiujemy plik 8n1.device_000 (oczywiście po skopiowaniu usuwamy z nazwy _000). Potem rozpakowywujemy pakiet AmiTCP. Wersja 4.0 jest komercyjna, tak więc to co ściągneliśmy to demo. Ale po za opóźnionym startem sieci o jakieś 8 sekund nie zauważyłem żadnych ograniczeń. Wchodzimy do katalogu AmiTCP-4.0 i uruchamiamy instalację z pliku Install_AmiTCP. Po chwili powinno pojawić sie nam okno.

Początek instalacji

Zaznaczamy Expert User i klikamy Proceed With Install. W następnym kroku zaznaczamy Install For Real jeśli jeszcze tego nie ma zaznaczonego i Proceed. Teraz przeczytamy pouczenie, że na każdym kroku instalacji możemy uzyskać pomoc pod przyciskiem Help.

QuickGrab.001

Wskazujemy katalog, w którym ma być zainstalowany AmiTCP. Następnie wyskoczy licencja wyświetlona w programie More, naciskamy Q i wychodzimy z programu, klikamy Proceed jeśli akceptujemy ją.

Kopiowanie plików

Instalator zaczyna kopiowanie najważniejszych plików w miejsce docelowe.

Kopiowanie strowników do urządzeń sieciowych

Instalator zapyta czy chcesz zainstalować sterowniki do urządzeń sieciowych. Odpowiadamy Yes.

QuickGrab.004

Odznaczamy pole a2060.device naciskamy Proceed with Copy. Tak samo w następnym kroku, odznaczamy a2065.device.

Wybór protokołu

Odznaczamy rhcslip.device. Pomimo tego pliku nie da się skorzystać z tego trybu przesyłania. Kiedy uruchomiłem to na Amidze, skonfigurowałem połączenie na Ubuntu, pingowałem i nie było odpowiedzi, chociaż wszystkie parametry się zgadzały. Można zainstalować, ale używać i tak się nie da, więc nie ma sensu śmiecić na dysku. W kolejnym kroku pojawi sie rhslip.device i to zaznaczamy, o ile już nie jest zaznaczone do skopiowania. Plik zostanie zainstalowany w Devs:Networks przy domyślnych ustawieniach.
QuickGrab.006
Instalator zapyta tym razem czcionki do programu Napsaterm. Jeśli używamy trybu wyświetlania PAL bądź NTSC lepiej nie instalować tych czcionek, a w programie używać Topaz, rozmiar 8. Ja w ogóle nie używam tego programu więc nie instaluje.
QuickGrab.007
Informacja o instalacji przykładowych plików konfiguracyjnych, dotyczących grup i użytkowników. Jako, że AmiTCP jest portem stosu TCP/IP z Unix'a, więc pojawiają się pliki group i passwd, które odpowiadają za tą konfigurację.
QuickGrab.008
Trzeba wprowadzić nazwę użytkownika domyślnego, który będzie korzystał z AmiTCP. Będzie to przydatne przy zdalnym logowaniu do Amigi, takie są podstawowe wymogi bezpieczeństwa. Jeśli wpiszesz root (czyli administrator) ominiesz kroki dotyczące numeru identyfikacyjnego użytkownika i grupy, ponieważ użytkownik root już istnieje w przykładowych plikach konfiguracyjnych, skopiowanych w poprzednim kroku. Użytkownik root nie ma hasła, tak więc trzeba będzie je wprowadzić za pomocą polecenia passwd, ale o tym później. Jeśli nie zależy nam na bezpieczeństwie, ponieważ w sieci będą tylko dwa nasze komputery możemy nie ustawiać hasła. W tym przykładzie instalacji wpiszemy inną nazwę użytkownika. Jeżeli posiadamy MuFS warto później zainstalować bibliotekę mufs_usergroup. Wtedy możemy wpisać w tym okienku cokolwiek, bo po instalacji tej biblioteki i tak AmiTCP będzie używał pliku z użytkownikami z MuFS.
QuickGrab.009
Teraz wprowadzamy login, jeśli ma być taki sam jak nazwa użytkownika (która automatycznie się pojawi w tym okienku) klikamy Proceed.
QuickGrab.010
Wprowadzamy numer idetyfikacyjny użytkownika. Domyślnie jest już wpisane 100. Można zostawić tak jak jest. Jeśli posiadamy MuFS i chcemy instalowac mufs_usergroup to nie ma znaczenia co wpiszemy. Kolejnym krokiem będzie wpisanie numeru idetyfikującego grupy. Też możemy zostawić tak jak jest. Dalej wpisujemy pełną nazwę użytkownika lub jego opis.
QuickGrab.011
Podajemy ścieżkę dostępu do katalogu domowego użytkownika. Jeśli będziemy się logować do Amigi przez Telnet, będziemy właśnie w tym katalogu.
QuickGrab.012
Podajemy powłokę systemu, którą chcemy używać po połączeniu się z Amigą. Tutaj dużego wyboru nie ma. Wpisać możemy albo shell, albo cli. No chyba że zainstalujemy Bash'a na Amidze wcześniej, więc możemy też jego używać. Jeśli będziemy używać mufs_usergroup trzeba się upewnić czy w pliku passwd z MuFS jest podana powłoka. Później omówie pliki konfiguracyjne AmiTCP. W kolejnym kroku wyświetli się podsumowanie dotychczasowych ustawień, jeśli wszystko jest ok to przechodzimy dalej.
QuickGrab.013
Musimy podać hasło do nowostworzonego użytkownika. Musi zawierać co najmniej 6 znaków i posiadać jedną literę dużą. Późniejsza instalacja mufs_usergroup i tak pozwoli używać hasła z MuFS.
QuickGrab.014
Jeśli nie mamy zainstalowanego DHCP na Linuksie to powiadamy No. Stałe IP w tym przypadku będzie lepsze. Później dodamy do odpowiednich plików nazwy hostów i skojarzone z nimi numery IP. Ułatwi nam to korzystanie z usług.
QuickGrab.015
Trzeba wprowadzić nazwę komputera w sieci.
QuickGrab.016
Wprowadzamy nazwę domeny, w której będzie znajdować się Amiga. Jeśli nasza sieć będzie się składać tylko z dwóch komputerów to nie ma to żadnego znaczenia. Możemy nie wprowadzać żadnego tekstu. Następnie możemy wprowadzić alias do tej do naszej Amigi w sieci. Nie wprowadzamy niczego i klikamy Proceed.
QuickGrab.017
Musimy wybrać jaki rodzaj protokołu dostępu do sieci. W naszym przypadku zaznaczamy SLIP/CSLIP.
QuickGrab.018
Dalej włączamy tryb rhslip. Jak już wcześniej pisałem tryb rhcslip nie działa. Komputery się nie widzą.
QuickGrab.020
Teraz zapodajemy adres IP Amigi. Sieć będzie wewnętrzna, więc nawet lepiej dać adres zaczynający się na 192.168.x.x. Tym bardziej jeśli chcemy później udostępniać połączenie internetowe Amidze.
QuickGrab.021
Wprowadzamy adres IP komputera na drugim końcu kabla czyli peceta.
QuickGrab.022
Podajemy maskę podsieci: 255.255.255.0. Potem zerkniemy jeszcze na podsumowanie ustawień i jeśli wszystko jest ok potwierdzamy przyciskiem Proceed.
QuickGrab.023
Wybieramy z katalogu Devs: sterownik portu szeregowego. Najlepiej 8n1.device. Później wybieramy jednostkę do portu, dajemy 0. Następnie podajemy prędkość w bodach: ja sugeruje 57600. Podajemy jednostkę MTU: 1006.
QuickGrab.024
Zaznaczamy handshaking sprzetowy. I jeszcze raz zerkamy na parametry, które ustawiliśmy i potwierdzamy jeśli ok. Teraz adres bramki, jako że bramką może być tylko pecet, więc podajemy jego adres. Domyślnie powinien być już wpisany.
QuickGrab.025
Wprowadzamy adresy DNSów jeśli chcemy podłączać Amigę do Internetu. Jeśli nie będziemy tego robić pozostawiamy to puste. Jak później się zdecydujemy na podłączenie, trzeba będzie uzupełnić te adresy przez instalatora lub w plikach konfiguracyjnych (później pokaże jak). Jeśli podamy adres, instalator zapyta jeszcze raz o to samo, aby móc wprowadzić adres drugiego serwera DNS. Kolejne pytanie będzie o domenę, jeśli podaliśmy wcześniej, pole automatycznie będzie uzupełnione.
Tyle konfiguracji sieciowej, zostało jeszcze kilka pytań dotyczących konfiguracji samego programu. Instalator zapyta się czy AmiTCP ma startować razem z systemem. Jako, że zżera on trochę pamięci i program ten jest demem, więc lepiej odpowiedzieć No. Potem zapyta się nas czy ma dodać do User-Startup ma dodać komendy, które podczas startu systemu będą automatycznie podłączać przypisanie AmiTCP: do katalogu gdzie znajduje się zainstalowany program. Odpowiadamy Yes. Dalej wyświetli się zawartość, która zostanie dodana na końcu pliku User-Startup. No i ostatnie pytanie instalatora: czy Super Server czyli program do obsługi połączenia i usług ma uruchamiać się wraz ze startem AmiTCP. Nasza odpowiedź: Yes. Później już tylko wyświetli się plik README.FIRST. Zamykamy go i mamy już zainstalowane AmiTCP.
Teraz najlepiej zrestartować Amigę i wziąć się za konfigurację Linuksa. Tu sprawa jest łatwiejsza. Jeśli mamy port szeregowy w komputerze, otwieramy konsole i wstukujemy:
sudo slattach -v -d -p slip -s 57600 /dev/ttyS0
Konsola nie zwróci prompta, więc nie należy jej zamykać. Jeśli zamkniemy to polecenie przestanie działać i stracimy połączenie. Jeśli używamy adaptera USB to na końcu tego polecenia wpisujemy jego plik. Czyli np. /dev/ttyUSB3. Można to sprawdzić w dzienniku zdarzeń, zaraz po podłączeniu adaptera.
dziennik_t
Otwieramy nową konsolę i wstukujemy poniższe zaklęcie:
sudo ifconfig sl0 ip_peceta pointopoint ip_amigi up mtu 1006 netmask 255.255.255.0
Zamiast ip_peceta i ip_amigi oczywiście wpisujemy adresy z konfiguracji AmiTCP. W tym momencie mamy już skonfigurowane połączenie. Jeśli mamy na Linuksie włączony firewall to konfigurujemy go tak aby puszczał Amigę. Teraz pora je ustanowić i przetestować. Wracamy do Amigi i naciskamy lewy przycisk Amiga+E. Wpisujemy polecenie AmiTCP:bin/startnet. Otworzy się okno shell'a, pokaże się nazwa użytkownika, jeśli domyślnym użytkownikiem nie jest root to AmiTCP poprosi o hasło. Po jego podaniu uruchomi się program i powinniśmy mieć już połączenie. Uruchamiamy shell'a i sprawdzamy połączenie poleceniem ping ip_peceta. Jeśli wszystko jest dobrze skonfigurowane, powinniśmy otrzymywać odpowiedzi z Linuksa. To samo próbujemy w konsoli Linuksa. Amiga też powinna odpowiadać.


Wykorzystanie zawartości tej strony w celach komercyjnych bez zgody autora jest zabronione.
Jeśli wykorzystujesz zawartość tej strony w swoich artykułach, podaj jako źródło adres URI tej strony. Google+
Creative Commons License